Změna organizace výuky od pondělí 12. 10. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci,
od 12. 10. do 25. 10. 2020  dochází krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území České republiky k omezení provozu škol a školských zařízení. Na základě tohoto opatření se mj. omezuje provoz 2. stupně základních škol. Celé znění usnesení vlády si můžete přečíst níže v příloze.

Změny ve  vyučování na 2. stupni ZŠ budou platné od pondělí 12. 10. 2020, zatím po do dobu 14 dní. O dalším vývoji situace vás budeme včas informovat.

Organizace výuky v základní a mateřské škole

 • Provoz v mateřské škole zůstává beze změn.
 • Na prvním stupni se stávající režim nemění. Výuka probíhá podle aktuálního rozvrhu, roušky se nosí ve společných prostorech, v hudební výchově žáci nezpívají.
 • Činnost školní družiny  není  omezena. Pro děti prvního stupně, které navštěvují školní družinu a školní klub, bude i nadále zajištěna školní družina standardně v prostorech ŠD a ŠK, tedy nic se nemění.
 • Na druhém stupni se od 12. 10. do 25. 10. zavádí střídavá výuka, kdy se budou po týdnu střídat žáci v prezenční výuce (vyučování ve škole) a v distančním vzdělávání (výuka na dálku, žáci se vzdělávají doma).
  Tato forma distančního vzdělávání je povinná. Povinností zákonného zástupce je omluvit žáka z případné neúčasti na distančním vzdělávání (viz školní řád).

Prezenční vzdělávání = vzdělávání ve škole – probíhá podle běžného rozvrhu hodin, případné změny (například suplování) jsou zaznamenány v programu Bakaláři, ruší se 0. a 7. vyučovací hodina.

Distanční vzdělávání = vzdělávání na dálku – povinné vzdělávání podle §184a školského zákona.

 • Příští týden, tj. od 12. do 16. října:
  • prezenční výuka ve škole – pro žáky 6. a 7. ročníku,
  • distanční výuka- pro žáky 8. a 9. ročníku.
 • V týdnu od 19. do 23. října:
  • prezenční výuka ve škole – pro žáky 8. a 9. ročníku,
  • distanční výuka- pro žáky 6. a 7. ročníku.
 • Žáci, kteří nemají doma připojení k internetu, případně nemají počítač, přijdou do školy a nahlásí se u zástupce ředitelky PhDr. Skřekucké. Bude jim zapůjčen počítač s umístěním odděleně od ostatních žáků, tak, aby se mohli rovněž distančně vzdělávat. Dohled bude zajištěn.
 • Bližší informace k průběhu distanční výuky vám byly zaslány e-mailem, žáci byli proškoleni.

V dalším týdnu (od 26. do 30. října 2020) změnil ministr školství organizaci školního roku tak, že kromě plánovaných podzimních prázdnin 29. a 30. října jsou vyhlášeny ještě další dny volna ve dnech 26.-27. října, na ně navazuje státní svátek. Škola tedy bude pro žáky uzavřena celý týden, včetně školní družiny a školní jídelny. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. 

Organizace kroužků a náboženství

 • V následujících dvou týdnech se ruší činnost všech kroužků probíhajících ve škole, včetně kroužků vedených externisty.
 • Výuka římskokatolického náboženství (jedná se o nepovinný předmět) se příští týden v prezenční formě neuskuteční pouze pro žáky 8. a 9. ročníku, pro ostatní žáky zůstává beze změn. Konkrétněji o výuce náboženství budou rodiče informováni p. katechetkami Mgr. Rylkovou a p. Niemczykovou.

Školní stravování

 • Výdej obědů pro žáky, kteří mají výuku ve škole, zůstává beze změny.
 • Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají oběd automaticky odhlášený, ale mají možnost si jej odebrat. Pokud si tito žáci budou chtít oběd odebrat, musí si ho nejpozději do pondělí 12. října do 7:00 přihlásit u vedoucí školní jídelny.
 • Rodiče žáků 6. a 7. ročníku si při distančním vzdělávání musí obědy na týden 19.10.-23.10. přihlásit do čtvrtku 15. října.
 • Časy pro výdej obědů pro žáky s distanční výukou budou stanoveny odlišně od žáků přítomných ve škole, rozpis bude zveřejněn společně s rozvrhem distančního vyučování.

O dalších aktualitách a případných změnách vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek, případně e – mailem nebo zprávou přes Bakaláře.

Věříme, že distanční vzdělávání zvládneme ještě lépe než na jaře a že se brzy navrátíme k běžnému stavu výuky. Děkujeme za spolupráci a přejeme nám všem hodně zdraví.

Dagmar Tobolová, ředitelka školy

Podobné aktuality

Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

Vážení kolegové, rodiče, milí žáci, další netradiční a náročný školní rok je za námi. Pro nikoho nebyl jednoduchý, děti si jej neužily...

Publikováno