Zvyšování kvality školy

eu-msmt

Operační program

 • Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

 • 2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

 • 02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • 02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • 02.3.61.1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Registrační číslo projektu

 • CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011717

Výzva

 • 02_18_063 – Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

 • 2.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ
 • 2.I/5 – Chůva – personální podpora MŠ
 • 2.I/6a – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská pregramotnost
 • 2.I/6e – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze
 • 2.I/6g – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
 • 2.I/6h – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • 2.I/8 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • 2.II/1 – Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • 2.II/10 – Tandemová výuka v ZŠ
 • 2.II/18 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.II/19 – Projektový den ve škole
 • 2.II/6d – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
 • 2.II/6e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze
 • 2.II/6h – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • 2.II/9 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • 2.V/1 – Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
 • 2.V/11a – Klub pro účastníky ŠD/ŠK – čtenářský klub
 • 2.V/11b – Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her
 • 2.V/11c – Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub komunikace v cizím jazyce
 • 2.V/11d – Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub
 • 2.V/4a – Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost
 • 2.V/4d – Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
 • 2.V/4e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze
 • 2.V/4g – Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
 • 2.V/4h – Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 2 009 439,00
Dotace EU 1 708 023,14
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 301 415,86
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %

Doba realizace

1/2019 – 12/2020