Tonda Obal je název vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM, který se zaměřuje na problematiku nakládání s odpadem. Naši školu navštívili 31. října 2023 lektoři programu už potřetí. V tříletých intervalech seznamují všechny žáky školy se způsobem, jak odpad třídit a jak předcházet jeho vzniku.

Žáci si na hodinových besedách vyjasnili, kam patří jednotlivé druhy odpadu vznikající v domácnostech. A to i takové, u kterých si většina z nás není jista, např. porcelán, obaly od vajíček, koberce, baterie apod. Díky profesionálnímu přístupu lektorů a mnoha názorným pomůckám byly přednášky velmi přínosné a budeme díky nim vědět, jak se zasloužit o větší ochranu našeho životního prostředí.

Organizátorům chceme poděkovat za dodání sběrných nádob na tříděný odpad, které jsme si díky absolvování programu mohli vybrat v rámci jejich kreditového systému „Nádoby do škol“.

Mgr. Magda Luzarová