Individuální (domácí) vzdělávání podle §41 školského zákona – práce domoškoláků

Vážení rodiče, milí žáci,
rádi bychom zde představili práce našich domoškoláků. Pokud poslouží jako inspirace pro Vaše další vzdělávání a tvoření, budeme jen rádi.
PhDr. Magdalena Brchaňová

 

Anglický jazyk

 

Český jazyk

 

Dějepis

 

Fyzika

 

Hudební výchova

 

Chemie

 

Informatika

 

Matematika

 

Německý jazyk

 

Výchova k občanství

 

Přírodověda a přírodopis

 

Vlastivěda

 

Zeměpis

 

Výtvarná výchova a ruční práce