Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Byla otevřena jako Masarykova měšťanská škola v roce 1931. Je spádovou školou pro žáky druhého stupně z širokého okolí mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky. Škola je bezbariérová.

Třída Třídní učitel Zastupující TU 
1. A Mgr. Petra Protznerová Mgr. Martina Kohutová
1. B Mgr. Martina Kohutová Mgr. Petra Protznerová
2. A Mgr. Nikol Bulavová Karina Brozdová, DiS.
2. B Karina Brozdová, DiS. Mgr. Nikol Bulavová
3. ročník
Mgr. Pavlína Budinská Mgr. Ivana Mücková
4.  ročník
Mgr. Ivana Mücková Mgr. Pavlína Budinská
5. A Mgr. Monika Pešatová Mgr. Lucie Bařinová
5. B Mgr. Lucie Bařinová Mgr. Monika Pešatová
6. A Mgr. Lenka Plachtová Mgr. Ivo Fišer
6. B  Mgr. Tereza Muroňová Ing. Tomáš Berka
6. C Mgr. Adam Gallus Mgr. Magda Luzarová
7. A  Mgr. Klára Parchańská  Mgr. Pavel Filipczyk
7. B Mgr. Hana Koukolová Mgr. Jana Štěpánková
7. C Mgr. Pavel Filipczyk Mgr. Klára Parchańská
8. A  Mgr. Radomír Brozda Mgr. Zdeňka Věřbová
8. B Mgr. Jiří Šmahlík  Mgr. Zuzana Pyszková
8. C  Mgr. Dagmar Drobiszová Mgr. Zuzana Sikorová
8. D Mgr. Zuzana Sikorová Mgr. Dagmar Drobiszová
9. A Mgr. Zuzana Pyszková Mgr. Jiří Šmahlík
9. B  Mgr. Ivo Fišer Mgr. Lenka Plachtová

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Škola pro život“. V roce 2013 byla dokončena realizace projektu EU Peníze do škol se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce.

Součásti školy
Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

 

Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny 20 učeben
Odborné učebny Odborné multimediální učebny fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výpočetní techniky, hudební výchovy, cvičná kuchyň
Odpočinkové a relaxační prostory Klubovna školního klubu a dvě klubovny školní družiny, školní knihovna, zahrada
Sportovní zařízení 2 tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, dopravní hřiště
Dílny a pozemky Dílna kovo – dřevo, školní zahrady
Žákovský nábytek Všechny učebny jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Fond učebnic se průběžně obnovuje v souladu s ŠVP
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 2 učebny vybaveny výpočetní technikou a všechny učebny audiovizuální technikou
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Modernizace probíhá podle potřeby a finančních možností školy