Školním metodikem prevence je na naší škole Mgr. Zuzana Pyszková.

Konzultační hodiny metodika prevence jsou v úterý od 15:00 do 16:00. Na konzultaci je nutné se vždy předem domluvit.

Mimo uvedený den je konzultace možná po domluvě e-mailem na pyszkova.z@zshnojnik.com .

Rodiče mohou vyhledat pomoc metodika prevence v případech problémových projevů v chování žáků, násilí, zneužívání návykových látek, šikany atd.

Níže uvedený odkaz obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)