Složení školské rady na období 2023 – 2026

 • za zřizovatele školy:
  • Bc. Tomáš Kozák
  • Mgr. Jana Kropová
  • Mgr. Gabriela Palarčíková

(výše uvedení noví členové byli schváleni na 2. zasedání Zastupitelstva obce Hnojník dne 21. 12. 2022)

 • za pedagogy školy:
  • Mgr. Jan Khýr
  • Mgr. Hana Koukolová
  • Mgr. Magda Luzarová
 • za zákonné zástupce žáků:
  • Lucie Janecká – předsedkyně
  • Danuta Jantošová
  • Ing. Tereza Kajzarová

Vyjádření volební komise k výsledkům voleb

Zápisy ze zasedání školské rady: