Vážení rodiče, milí žáci,

na začátku září jsme nabídli našim žákům širokou škálu zájmových kroužků. Kroužky, o které nebyl dostatečný zájem nebudou otevřeny, činnost nezahájí.
Mrzí nás, pokud se neotevřel  zrovna Vámi vybraný kroužek, ale máte  ještě možnost vybrat si z těch, které jsou naplněny a činnost zahájily, nabídka je bohatá.

Seznam otevřených zájmových kroužků :

 1. Čtenářský kroužek Divíšek
 2. Keramika pro 1. stupeň
 3. Keramika pro 2. stupeň
 4. Pěvecký sbor 1. stupeň
 5. Pěvecký sbor 2. stupeň
 6. Školní kapela
 7. Kytarový kroužek
 8. Mladý zahrádkář
 9. Florbal dívky – 2. stupeň
 10. Florbal hoši – 2. stupeň
 11. Stolní tenis – 2. stupeň
 12. Wolfram – 8. a 9. ročník
 13. Futsal – 8. a 9. ročník
 14. Streetball
 15. Příprava na přijímací zkoušky z matematiky
 16. Příprava na přijímací zkoušky z Českého jazyka
 17. Šachy
 18. Beskyďáček
 19. Great dance
 20. Gymnastika
 21. Judo
 22. Mažoretky
 23. Výuka náboženství – Římskokatolické, Evangelické

 

DOKUMENTY

Dagmar Tobolová
ředitelka školy