Název právnické osoby vykonávající činnost školy Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Sídlo 739 53 Hnojník
Adresa základní školy Hnojník 120, Hnojník 739 53
Adresa mateřské školy Hnojník 360, Hnojník 739 53
E-mail právnické osoby sekretariat@zshnojnik.comreditelka@zshnojnik.com
75 026 708
DIČ CZ 75 026 708
ID datové schránky f8bkmu3
Identifikátor 600 133 851
Zřizovatel Obec Hnojník, 739 53 Hnojník
Telefon právnické osoby 558 694 275, 727 946 229, 727 946 227
Webové stránky:  www.zshnojnik.com
Sekretariát +420 558 694 275, +420 727 946 229, sekretariat@zshnojnik.com
Ředitelka základní a mateřské školy: Mgr. Dagmar Tobolová +420 727 946 227, reditelka@zshnojnik.com
Statutární zástupce ředitelky školy, zástupce ředitelky školy pro 1. a 2. stupeň ZŠ: Mgr. Irena Hencová, MBA, LL.M. +420 727 946 228, zastupce@zshnojnik.com
Zástupce ředitelky školy pro ekonomiku a provoz: Ing. Ondřej Cienciala +420 702 035 898, cienciala.o@zshnojnik.com
Zástupce ředitelky školy pro ICT, ŠVP a projektovou činnost: Mgr. Jan Khýr +420 776 690 295, khyr.j@zshnojnik.com
Zástupce ředitelky pro mateřskou školu: Soňa Ottová +420 558 696 420, 727 946 224, ottova.s@zshnojnik.com
Školní jídelna : Monika Pastorková – vedoucí ŠJ ZŠ +420 727 946 230, 558 696 068, jidelna@zshnojnik.com
Školní jídelna MŠ: Ilona Pospěchová – vedoucí ŠJ MŠ +420 727 946 226, pospechova.i@zshnojnik.com
Školní družina: Kateřina Malo, DiS. – vedoucí vychovatelka ŠD +420 727 946 222, malo.k@zshnojnik.com
GDPR –  pověřenec pro ochranu osobních údajů  Mgr. Ondřej Havránek