Speciálním pedagogem je na naší škole Mgr. Helena Vidláková.

Konzultační hodiny speciálního pedagoga jsou pro rodiče v úterý od 15:00 do 16:00. Na konzultaci je nutné se vždy předem domluvit.

Konzultační hodiny pro žáky jsou – bude doplněno

Mimo uvedený den je konzultace možná po domluvě e-mailem na vidlakova.h@zshnojnik.com.

Speciální pedagog vyhledává a orientačně šetří žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky mimořádně nadané.