Školní speciální pedagog – Mgr. Helena Vidláková

konzultační hodiny: úterý 14:00 – 16:00 hodin nebo po předchozí domluvě

kontakt: vidlakova.h@zshnojnik.com

Náplň práce:

 • koordinace pracovníků ŠPP
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění další péče
 • skupinová a individuální práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence školní neúspěšnosti
 • spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, třídními učiteli, zákonnými zástupci
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy v oblasti speciálně pedagogické péče
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • výkaznictví pro potřeby MŠMT

 

Školní speciální pedagog – Mgr. Věra Kusová

konzultační hodiny: úterý 14:00 – 16:00 hodin nebo po předchozí domluvě

kontakt: kusova.v@zshnojnik.com

Náplň práce:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění další péče
 • skupinová a individuální práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence školní neúspěšnosti
 • spolupráce s vedením školy, výchovnými poradci, třídními učiteli, zákonnými zástupci
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy v oblasti speciálně pedagogické péče
 • zajištění logopedické péče pro žáky mateřské školy
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů
 • metodické vedení asistentů pedagoga