V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka prosíme

  • Denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy.
  • Dbejte na to, aby v pouzdře byly vždy dobře ostrouhané pastelky a tužky.
  • Denně kontrolujte notýsek a žákovskou knížku – informace o akcích, známky…
  • Domácí úkoly budou mít děti zapsány v úkolníčku.
  • Pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho nejdéle do tří dnů omluvit, v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech.
  • Veďte, prosím, své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte, vynaložený čas by se Vám měl vrátit později.
  • V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro Vaše dítě.