Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

dovoluji si touto cestou poděkovat sponzorům a příznivcům naší školy, kteří dlouhodobě podporují její chod:

Formulář darovací smlouvy – Darovací smlouva formulář

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy