Metodikem pro volbu povolání je Mgr. Jiří Šmahlík

Konzultační hodiny Mgr. Jiřího Šmahlíka: úterý 14:30 – 15:30

Náplní práce je:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří:

 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních je v informačním systému o přijímacím řízení – digitální přihlašovací systém (DIPSY), který je dostupný přes webové stránky prihlaskynastredni.cz.
 • Uchazeči podávají přihlášku v 1. a ve 2. kole až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou):
 • plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana
   • v DIPSY budou k dispozici veškeré potřebné informace (registrační číslo, pozvánky, výsledky JPZ, rozhodnutí o přijetí apod.)
  • prostřednictvím výpisu s podporou elektronického systému
   • vytiskne se a podá v listinné formě bez příloh (ty se vkládají elektronicky)
   • výpis lze vyplnit opakovaně zkušebně – dokud nebude podepsaná přihláška střední škole doručena, zůstane skryta
  • prostřednictvím tiskopisu
   • formulář je k dispozici na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz a ve školských informačních systémech
   • podává se s přílohami v listinné podobě na každou školu samostatně
 • Uchazeč na přihlášce závazně seřadí pořadí škol a oborů vzdělání podle své priority.
 • Veškeré doklady dle kritérií, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti a předchozího vzdělávání, se přikládají formou přílohy v podobě prosté kopie.
 • Hodnocení předchozího vzdělávání není povinnou součástí kritérií. Je-li požadováno, přikládají se formou přílohy buď ve formě prosté kopie vysvědčení nebo ve zjednodušené formě výpisem vydaným základní školou.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a musí se zúčastnit následujících kol přijímacího řízení. Zápisové lístky se již nepoužívají.

 

TERMÍNY V RÁMCI NAŠÍ ŠKOLY:

 • Do 26. 1. nahlásí všichni žáci 9. ročníků třídnímu učiteli 3 vybrané střední školy, obor vzdělávání + kód oboru (je nutné je seřadit podle priority – v případě, že žák bude přijat na první uvedenou školu, pak už nemá možnost být přijat na zbylé dvě střední školy nebo obory vzdělávání).
 • Do 31. 1. ředitelé středních škol zveřejní na webových stránkách škol kritéria pro přijetí.
 • Do 5. 2. můžou žáci nahlásit poslední změny v prioritě vybraných škol třídnímu učiteli.
 • Den 6. 2. proběhne tisk přihlášek + výpis klasifikace z 8. a 9. roč. všem žákům naší školy. Pokud o námi vytištěné přihlášky nemáte zájem, postupujte dle pokynů výše.
 • Termín pro podávání přihlášek na střední školy: od 1. 2. do 20. 2. 2024. Pozor na rozdílné termíny jarních prázdnin v okresech (FM, KA, NJ, OV, OP).
 • Podal-li uchazeč přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, zařadí tyto obory do nově podané přihlášky dle priority. Rozhodnutí o přijetí se dozví spolu se všemi ostatními obory vzdělání 5. 2024.
 • Systém DIPSY vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo. Ředitel střední školy v pozvánkách rozešle uchazečům místo konání přijímací zkoušky (pokud je vyžadována) přijímací zkouška.
 • Termín konání jednotné zkoušky v řádném termínu:
  • pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 16. 4. a 17. 4. 2024
  • pro čtyřleté obory vzdělávání – 12. 4. a 15. 4. 2024. 
 • Náhradní termíny 2. kola proběhnou 29. 4. a 30. 4. 2024. Nově se všechny výsledky přijímacího řízení vyhlašují společně až po vykonání náhradního termínu.

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A ODVOLÁNÍ

 • Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledek přijímacího řízení opravňuje k přijetí. Do ostatních oborů vzdělání nebude přijat.
 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
 • Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nemá smysl.

 

www.prihlaskynastredni.cz

https://www.msmt.cz/file/61744_1_1/

https://www.msmt.cz/file/61746_1_1/

Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy

Informační web MŠMT – Přijímací zkoušky na střední školy

 

Přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek na vaši vysněnou školu!