Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

V úterý 20. 11. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Zadání znělo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. V průběhu soutěže žáci odpovídali na otázky související se Sámovou říší, s příchodem praotce Čecha do českých zemí, šířením křesťanství na našem území,   kolonizací,  Janem Ámosem Komenským, křížovými výpravami a vynálezy. Olympiádu řešilo 19 žáků z osmého a devátého ročníku. Vítězem se stal Vojtěch Pytlík  z 8. B, který postupuje do okresního kola ve Frýdku–Místku.

  1. místo: Vojtěch Pytlík (48 bodů, 8. B)
  2. místo: Emma Sušovská (47 bodů, 9. B)
  3. místo: Tomáš Gryga (46 bodů, 9. B)

Všem soutěžícím děkuji za jejich účast a zájem o historii, vítězům blahopřeji.

Mgr. Lenka Plachtová

IMG_20181120_080715         IMG_20181120_075939       IMG_20181120_075910