Ve středu 27. března 2024 se na naší škole všechny třídy prvního stupně proměnily v koleje proslulé školy čar a kouzel v Bradavicích.
Vyučování bylo zahájeno ve známém prostředí tříd, kde žáci v kostýmech z příběhu Harryho Pottera obdrželi malou odměnu. Poté byli podle popisků na svých jmenovkách rozděleni do jednotlivých kolejí a pracovních skupin.
Za doprovodu žáků osmých tříd, kteří byli po celou dobu konání akce každé paní učitelce k dispozici jako asistenti, přecházeli do učeben ke zcela novým spolužákům a tvořili věkově různorodé skupiny napříč všemi ročníky prvního stupně. Společně plnili úkoly zaměřené především na rozšíření znalostí anglického jazyka, které poté výtvarně zpracovávali. Nakonec zpracované znalosti prezentovali před ostatními spolužáky. Paní učitelky zhodnotily jejich práce i se svými asistenty z osmých tříd, a co nejspravedlivěji skupiny odměnily zaslouženým počtem zlatonek.
Do finále postupovala z každé koleje skupina, která nasbírala zlatonek nejvíce. Na pódiu v malé tělocvičně se tak přede všemi žáky prvního stupně a vzácnou porotou až z Bradavic prezentovalo osm vítězných týmů. Ocenit u všech musíme nejen jejich propracované prezentace, ale i odvahu vystoupit před tak širokým publikem na pódiu a hovořit do mikrofonu.
Porota tvořená čtyřmi slavnými učiteli z Bradavic měla těžkou úlohu. Albus Brumbál, Minerva McGonagallová, Dolores Umbridgeová a Rubeus Hagrid po značně nelehkém rozhodování vybrali a odměnili tři nejlepší skupiny. Žákům na 1. místě se navíc na podiu dostalo jedinečné pocty. Byli porotou jako nejlepší vybráni i pro další studium na jejich kouzelnické škole. Na cestu tam se vydali hned. Před zraky publika měli tu čest vstoupit na nástupiště 9 a 3/4 a vydat se tak na cestu do čarovných Bradavic.
Toto projektové vyučování bylo pro žáky bezesporu poutavou změnou, ale zároveň výzvou a příležitostí naučit se něco nového anglicky, pracovat tvořivě, vyzkoušet prezentovat výsledky své práce a spolupracovat ve skupině neznámých spolužáků. A co víc!!? Užít si vzrušující den plný zábavy!
Lucie Bařinová