Výrazného úspěchu v krajské soutěži vyhlášené Moravskoslezským krajem v rámci projektu LIFE COALA Myšlenky v barvách: Klimatická změna a já dosáhli žáci Alexandr Bartoň a David Sikora ze 7. A, kdy získali krásné druhé místo v kategorii: Skupiny autorů do 15 let (žáci 2. stupně ZŠ). Den 29. května 2024 byli slavnostně oceněni v Ostravě.

Výtvarnou soutěž vyhlásil Moravskoslezský kraj v rámci projektu LIFE COALA. Cílem soutěže bylo zjístit, jak mladí lidé vnímají problematiku změny klimatu a její dopad na náš život. Do výtvarné soutěže bylo přihlášeno 154 výtvarných prací z 29 základních a středních škol z našeho kraje. Čtyřicetičlenná porota vybrala a ocenila osm soutěžících.

Z naší školy jsme zaslali 10 výtvarných prací a fotografií žáků.

Oceněná díla a další vybrané práce žáků středních škol a 2. stupně základních škol z našeho kraje budou představeny veřejnosti na putovní venkovní výstavě v 10 městech Moravskoslezského kraje během 20 týdnů. Více viz internetový odkaz:https://www.lifecoala.cz/cs/akce/vysledky-vytvarne-souteze–myslenky-v-barvach-_-klimaticka-zmena-a-ja—-18779/

Děkujeme všem za účast a úspěšnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Klára Parchańská a Mgr. Magda Luzarová.