Naši deváťáci se zapojili do soutěže Ekonomická olympiáda.

Finanční gramotnost a základy ekonomie jsou součástí testu Ekonomické olympiády pro ZŠ, kterým v průběhu ledna prošly třídy 9.C, 9.B a 9.A. Finanční gramotnosti se na naší škole věnujeme v rámci hodin pracovních činností a v hodinách občanské výchovy. Žáci se snažili zodpovědět ve vyměřeném čase 40 minut co nejlépe a nejrychleji 25 otázek, které se točily kolem úroků, hospodaření domácnosti, různých finančních produktů, daní atd. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Pro SŠ již EO probíhá sedmým rokem, pro základní školy jde teprve o ročník druhý.

Nejlepších výsledků na naší škole dosáhla Simona Konečná z 9.A (19 b.), druhé místo patří Elišce Bejdákové z 9.C (18 b.) a třetí místo získal René Stonawski z 9. A (18 b.). Simoně Konečné chyběl pouze 1 bod od postupu do celostátního kola které se bude konat v Brně.

V Moravskoslezském kraji se do olympiády zapojilo celkem 26 základních škol a víceletých gymnázii. V této konkurenci jsme obsadili krásné 5. místo mezi školami v procentuální úspěšnosti.

Mezi třídami na naší škole byla s 51 % úspěšností v testu první třída 9.C, na druhém místě se umístila se 47% třída 9.A a třetí místo patří třídě 9.B se 44%. Celostátní průměr se pohyboval kolem 44%. Z výsledků vyplývá, že má smysl se finanční gramotnosti zabývat a věnovat ji více času v hodinách než doposud, zvláště pak v této ekonomicky nelehké době.

Mgr. Jiří Šmahlík