Vážení rodiče,

do šestého ročníku přicházejí nejen děti z prvního stupně naší školy, ale i noví žáci ze spádových škol. Proto se již tradičně začátkem září koná třídenní adaptační pobyt v krásné přírodě Beskyd.

Na děti čeká spousta her, soutěží, činností v přírodě a tábornických aktivit, které pomáhají utvářet nová přátelství a nové kolektivy. Díky tomu je přechod na druhý stupeň mnohem snazší. Vzájemné poznávání a sbližování v prostředí školních učeben a tříd trvá většinou měsíce. Díky společnému soustředění je vzájemné sbližování a poznávání podstatně rychlejší. Aby měl adaptační kurz smysl, je důležitá účast všech žáků. Věříme, že si jej děti užijí a do školních lavic se vrátí se spoustou nových kamarádů, obohacení o spoustu krásných zážitků.

Mgr. Jana Štěpánková, vedoucí akce

 

Informace a přihláška