Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, odst. 2, § 8 a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji přerušení provozu školní družiny a stravování pro žáky školy

v době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 18. 4. 2019.

Provoz mateřské školky omezen nebude.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy