„Šašek, princ a čert přímo z pekla, myška se ho trochu lekla…“

Ano, opravdu bylo 14. 2. 2023 ve školce veselo. Karnevalová zábava začala představením masek, následně jsme tančili a soutěžili. Děti se vydováděly a karnevalový rej symbolicky zamkly řetězem. Na závěr se nechaly okouzlit klasickou loutkovou pohádkou „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ a spolu s hrdiny pomáhaly vysvobodit krásnou princeznu.

Dopoledne rychle uteklo a z fotografií je patrné, že jsme si dnešní den náramně užili.

Šárka Kurová, učitelka třídy Berušky

https://mshnojnik.rajce.idnes.cz/Karneval_2023/