V úterý 21. 2. 2023 proběhla v 5. ročníku soutěž pod názvem „Miniolympiáda v anglickém jazyce“.  Soutěže se účastnili všichni žáci a mohli si tak vyzkoušet vzorový test YLE Starters, což je první stupeň mezinárodních zkoušek z angličtiny, tzv. cambridgeských zkoušek.

Oficiální zkouška se skládá z několika částí, které testují různé jazykové dovednosti. Pro Miniolympiádu byly vybrány dvě části.  V první části si soutěžící otestovali své dovednosti v listeningu (poslechu s porozuměním) a druhá část byla zaměřena na reading (čtení s porozuměním).  Zadání zkoušky bylo o něco obtížnější než učivo 5. ročníku, a o to více nás těší, že 20 z 25 soutěžících dosáhlo více než 50 % maximálního bodového zisku.

Štěpán Biedrawa a Jakub Cymorek, kteří se umístili na prvním místě, dosáhli plný počet bodů. Druhé místo obsadila Hana Černá a třetí příčka patří Kateřině Przeczkové.

Vítězům gratulujeme a všem žákům děkujeme za nasazení, s jakým se do řešení Miniolympiády pustili, věříme, že to pro ně byla přínosná zkušenost.

Mgr. Ilona Rucká