Ekolympiáda je soutěž pořádaná Městskou knihovnou v Havířově pro žáky okolních škol. Naše škola se jí letos účastnila již potřetí, a již potřetí obsadila vítězné příčky.

Téma letošního ročníku znělo „(S)růst s přírodou“ a v duchu tématu byly i připraveny úkoly pro zhruba třicítku soutěžících. Účastníci například poznávali naklíčené rostliny, porovnávali své schopnosti při používání dřívějších zemědělských nástrojů nebo vybavení domácnosti.

Naši školu v soutěži reprezentovaly dvě trojice žákyň osmých a devátých tříd. Družstvo s názvem NO NAME ve složení Silvia Sokolíková, Ema Vavříčková (8. C) a Eva Sztanková (9. B) obsadilo třetí příčku. Družstvo END (ekology never die), složené z Elišky Bellové, Elišky Bejdákové (9. C) a Ivany Przywarové (9. B), se umístilo na druhém místě. Velmi úspěšná byla Eliška Bellová, která ve vědomostním testu získala nejvyšší počet bodů a odnesla si tak diplom pro nejchytřejšího účastníka soutěže.

Všem našim žákyním blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Magda Luzarová