Ve dnech 4. a 5. června 2024 se třída 9. B vydala do Prahy. První den jsme navštívili ty nejznámější pamětihodnosti jako Národní muzeum, Staroměstské náměstí, Karlův most, Malou Stranu, Hradčany. Nakonec jsme prošli Pražský hrad se všemi jeho zákoutími. Do té doby tato místa mnozí znali jen z učebnic.

Po krátkém odpočinku, obědě a ubytování nás čekala prohlídka večerní Prahy a procházka historickým městem, Kampou a nábřežím kolem Národního divadla. Nesměla chybět ani návštěva Petřínské rozhledny, kde jsme byli uchváceni nádherným výhledem na panorama města.  Po takto nabitém dni jsme všichni, plni zážitků, doslova odpadly do postelí.

Druhý den ráno nás čekala prohlídka Vyšehradu se Slavínem, odborná přednáška v kryptě kostela Sv. Cyrila a Metoděje o českých parašutistech a návštěva Židovského města.

Praha nás opět všechny uchvátila, a tak věřím, že se tady mnozí z nás vrátí.

Jana Štěpánková