Už jsou to tři roky, kdy k nám zavítal vzdělávací program společnosti EKO-KOM s názvem „Tonda Obal na cestách“. V letošním školním roce si jeho lektoři najdou cestu na naši školu zase a navštíví nás v úterý 31. října 2023. Všechny žáky postupně seznámí s problematikou nakládání s odpadem. Přednášky budou rozděleny do tří úrovní podle věku dětí a budou tak zaměřeny i na různá specifika ožehavého problému dnešní doby:

 

Program „Tonda Obal na cestách“ vedoucí k odpovědnosti za životní prostředí a k propagaci tříděného sběru odpadu je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Těšíme se, že se tak, jako minule naši žáci poutavou formou dozvědí, co s odpadem a jak na to, aby ho vznikalo co nejméně.

Mgr. Magda Luzarová