Naše škola vede své žáky ke správnému přístupu k životnímu prostředí. Snažíme se co nejvíce ekologizovat provoz školy, realizujeme mnoho akcí, které přispívají ke zdravému životnímu stylu, pečujeme o okolí školy a účastníme se akcí s ekologickou tematikou.

V tomto školním roce jsme se proto zapojili do soutěže „O ekologicky nejzdatnější školu“. V rámci soutěže vyhlašujeme celoroční sběr papíru.  Tak jako i v minulých letech se v průběhu školního roku uskuteční dva sběrové týdny, ve kterých budou moci žáci školy s pomocí svých rodinných příslušníků přinášet odpadový papír do školy.

Na rozdíl od minulých let budou ve sběru papíru soutěžit třídní kolektivy, nikoli jednotlivci. Třída, která v průběhu roku nasbírá nejvíce, získá pro potřeby třídního kolektivu finanční částku odpovídající váze odevzdaného odpadového papíru, tedy korunu za každý odevzdaný kilogram.

Na pět nejlepších sběračů (jednotlivců) pak bude čekat sladká odměna v místní cukrárně.

První sběrový týden proběhne od 5. do 9. prosince. Druhý týden bude vyhlášen na jaře.

Pusťte se tedy do sbírání. Nezapomeňte papír před odevzdáním převázat provázkem a staré knihy zbavit pevné vazby.

Děkujeme, že nám pomáháte chránit životní prostředí.

Mgr. Magda Luzarová