Hlavním cílem projektu bylo realizovat stavební úpravy mateřské školy a tím docílit zvýšení kvality a kapacity stávajícího objektu mateřské školy. Výsledkem je navýšení kapacity o 16 dětí do 3 let.

Přístavbou vznikly prostory pro dětskou skupinu podle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s možností využití od září 2018.

Přijímání dětí do 3 let do dětské skupiny je prokazatelně ekonomická výhodnost včasného návratu rodičů na trh práce. Návrat zaměstnanců z rodičovské dovolené komplikuje nedostatek míst v mateřských školách, zrušení jeslí a příliš složité zřizování firemních školek. Dále neochota přijímání dětí mladších tří let do mateřských škol z důvodu nemožnosti plnit výchovně vzdělávací cíle stanovené ŠVP. Alternativním řešením je zřízení dětské skupiny, která v mikroregionu obcí povodí Stonávky není. Základem je individuální přístup učitelů k dětem a jejich nízký počet ve třídě. V mikroregionu obcí povodí Stonávky je zřejmé, že populace dle databáze demografických údajů za obce ČR stoupá.

Významnou část nově příchozích tvoří mladé rodiny s dětmi, které opustily městské prostředí. Zpracovaný strategický plán mikroregionu obcí povodí Stonávky ve své charakteristice aktivit má specifické cíle, které se zaměřují na rozvoj služeb pro obyvatele. Zde je jednou z priorit zatraktivnění místa pro bydlení mladých rodin s dětmi. Záměr přístavby a zvýšení kapacity MŠ pro děti do 3 let, a tím umožnění mladým rodičům včasný návrat na trh práce, je v souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020″.