CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005730

Smyslem předkládaného projektu je zajištění kvalitní výuky pro žáky Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník, a to formou vybudování 2 moderních učeben pro výuku přírodních věd, cizích jazyků a IT. Realizace projektu bude přínosná jak pro žáky, kteří se budou moci učit v podnětném prostředí s využitím moderní techniky, tak také pro pedagogy odborných předmětů. Projekt dále řeší vnitřní konektivitu školy a estetizaci venkovního prostranství.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

Výše schválené podpory: 4 536 638,55 Kč

Doba realizace: 15. 3. 2018-30. 9. 2018