Oslava svátku Halloween proběhla tradičně, jako každým rokem, i na naší škole. Děti, které se do oslavy svátku chtěly zapojit, mohly projevit svou vlastní fantazii v podobě masek nakreslených na obličej, sebou zvolených kostýmů nebo převleků, ať už těch méně či více strašidelných. Zástupci školního parlamentu, v průběhu halloweenského dne, navštívili všechny třídy naší školy, kdy hodnotili nejlepší a zároveň nejoriginálnější masku žáka. Také se soutěžilo o největší počet masek v jednotlivých třídách, vždy zvlášť pro žáky 1. a 2. stupně.
Snaha žáků byla vyhodnocena takto:
První stupeň:
Nejlepší maska: Matyáš Plucnar, 3. třída.
Nejvyšší zastoupení masek:
1. místo: 1.A
2. místo: 1.B
3. místo: 3. třída.
Druhý stupeň:
Nejlepší maska: Silvia Sokolíková, třída 8.C.
1. místo: 7.A
2. místo: 7.C
3. místo: 8.B.
I přesto, že termín skutečného svátku Halloween proběhl s mírným časovým zpožděním, věříme, že žáci i dospělí tento svátek oslavili nejen formou zábavně zvolených masek a kostýmů, ale i vzájemně projevenou radostí.
Školní parlament