Školním parlamentem byla vyhlášena fotosoutěž pod názvem “Krásy jara” v dubnu letošního roku. Vlastní fotografie, a to vždy pouze jednu vybranou a zároveň nejzdařilejší fotografii jednotlivce, mohli žáci 1. a 2. stupně naší školy posílat do počátku kalendářního měsíce května.

Všechny fotografie, které naši žáci do soutěže zaslali, splnily předpoklady být těmi nejlepšími. Někteří z účastníků soutěže měli zkušenost již z minulých soutěží pořádaných školním parlamentem a je vhodné upřímně ocenit snahu a také zlepšení účastníků v osobním vnímání krás, kterými příroda dokáže potěšit i udivovat. I z toho důvodu byl výběr poroty určit tři nejhezčí a zároveň nejzajímavější fotografie, opět nesnadný.

Zvolená porota rozhodla takto:

  1. místo: Anežka Przeczková, třída 9.C
  2. místo: Jan Tomanovics, 5. třída
  3. místo: Zuzana Hanušová, 9.C.

Pro fotografii Daniela Skocze, žáka 9.B, porota udělila tzv. zvláštní cenu.

Tímto školní parlament děkuje všem, kteří se do fotosoutěže zapojili a své fotografie nám poslali.

Školní parlament