Pangea je matematická soutěž pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které se účastní 22 evropských zemí. V České republice ji pořádá matematický spolek Meridian.  Již desátým rokem v sobě spojuje matematické úlohy s dalšími předměty. Letos byly úlohy propojené s dějepisem a přírodopisem, tématem byly dějiny a zvířata.

Naše škola se letos zapojila poprvé a to online formou. Zadané úlohy se snažili vyřešit všichni žáci od 4. do 9. ročníku, každý ročník měl otázky jiné. Celkem se soutěžící museli „poprat“ s 15 otázkami, na jejichž vyřešení měli 45 minut.

Za jednotlivé ročníky nejlépe dopadli:

Byrtusová Eliška a Chlebek Tobiáš – 4. ročník

Černá Hana – 5. ročník

Olszar Adrien – 6. ročník

Antoš Jiří – 7. ročník

Labudová Martina – 8. ročník

Gavelčík Marek – 9. ročník

Co se týče umístění v kraji a v rámci celé České republiky, tak nejlépe dopadla Eliška Byrtusová ze 4. B třídy a Tobiáš Chlebek ze 4. A – oba byli v kraji na 36. místě z 738 účastníků a v republice na 517. místě z 11 815 účastníků v jejich ročníku.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme k jejich úspěchu.

Mgr. Kateřina Wiejová