V pondělí 21. 11. se celý první stupeň vydal na exkurzi do Dolní oblasti Vítkovic, konkrétně navštívil Svět techniky. Chlapci a děvčata první až páté třídy se na celé dopoledne stali malými badateli, vědci a objeviteli. Žáci se během dopoledne zúčastnili plánovaného výukového programu, měli však také příležitost, obejít jednotlivé interaktivní expozice a vyzkoušet si rozličné nástroje a zařízení, které jim představily zajímavé úkazy např. ze světa civilizace, vesmíru, vědy, techniky, vynálezů a přírody. Pro jednotlivé ročníky byl připraven program na míru, díky kterému se děti poutavým a zábavným způsobem dozvěděly a zjistily nové poznatky. Pojďme nakouknout, jaký program na děti čekal.

Program pro první třídy nesl název Putování s medem a byl zaměřen na poznávání rostlin a vůní a také na vývoj a život včely. Naši nejmladší žáci pracovali s robotem včelky, závodili v rychlosti, ale také se mimo jiné seznámili s včelími produkty. Výukový program pro druhý ročník byl zaměřen na geometrii. Děti se přesvědčily o tom, že i geometrie může být zábava a téma Geometrický svět si náramně užily. Druháčci stavěli geometrické tvary z puzzle, z magnetické stavebnice a sledovali geometrické tvary na obrázcích z přírody. Asi nejzajímavější částí byla práce s mikroskopem, kdy pozorovali oči hmyzu. Velmi inovativní byl program pro třetí třídu s názvem Robot Ozobot. Žáci programovali dráhy pro Ozobota, dávali mu pokyny a různě s ním manipulovali. Děti měly z výuky nevšední zážitek. Čtvrťáci se v rámci modulu Neživá voda stali skutečnými vědátory. Vyzkoušeli si vyrobit vlastní chladící zařízení pomocí suchého ledu, zjistili, jak funguje přeměna skupenství vody a celý program si naplno užili. Děti z páté třídy se staly antropology. Program, který navštívili, se skutečně jmenoval Malý antropolog a pro děti nesl otázku, čím se vlastně takový antropolog zabývá. Kluci a holky zhlédli videoukázku, ve které se seznámili s evoluční teorií vývoje člověka. Prakticky si pak sami vyzkoušeli složit kostru člověka z kostí, což nebyl vůbec snadný úkol.

Jsme rádi, že jsme s našimi žáky strávili výukové dopoledne všichni společně, zábavnou a hravou formou. Děkujeme rovněž paní učitelce Škvarové za skvělou organizaci exkurze.

Mgr. Petra Protznerová