Vážení rodiče, milí žáci,

již tradičně jsme pro naše žáky připravili velkou nabídku zájmových kroužků. Věříme, že si každý vybere podle svého zájmu. Jednotlivé kroužky budou otevřeny při minimálním počtu 8 přihlášených žáků a svou činnost zahájí od 18. 9. 2023, ukončeny budou 14. 6. 2024.

Kroužky vedené externisty zahajují činnost v jiném termínu, a to na základě domluvy s konkrétním lektorem.

 • Přihlašování do školních kroužků bude probíhat elektronicky přes Bakaláře – modul ankety. Pokud budete potřebovat přihlášku tištěnou, bude pro žáky k dispozici u třídních učitelů.
 • Poplatek za kroužky činí 300,- Kč na pololetí, kromě kroužků č.1, 4, 5, 6, 8, 9 (reprezentace školy)
 • Poplatek za kroužky vedené externisty se platí přímo u externistů, cenu neurčuje škola.

V letošním školním roce nabízíme tyto zájmové kroužky:

 1. Čtenářský kroužek Divíšek
 2. Keramika pro 1. stupeň
 3. Keramika pro 2. stupeň
 4. Pěvecký sbor 1. stupeň
 5. Pěvecký sbor 2. stupeň
 6. Školní kapela
 7. Kytarový kroužek
 8. Divadelní kroužek
 9. Ekotým
 10. Mladý zahrádkář
 11. Mladí biologové – 2. stupeň
 12. Florbal dívky – 2. stupeň
 13. Florbal hoši – 2. stupeň
 14. Stolní tenis – 2. stupeň
 15. Wolfram – 8. a 9. ročník
 16. Futsal – 8. a 9. ročník
 17. Streetball
 18. Kutil Junior – 2. stupeň
 19. Příprava na přijímací zkoušky z matematiky
 20. Angličtina pro nadšence
 21. Šachy
 22. Beskyďáček
 23. Great dance
 24. Gymnastika
 25. Judo
 26. Výuka náboženství

 

DOKUMENTY

Nabídka zájmových kroužků 2023/2024