Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče předškoláků,

na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  ze dne 18.3.2020  (Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, čj.: MSMT-12639/2020-1) proběhnou letošní zápisy do prvních tříd v dubnu, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis k povinné školní docházce v Masarykově ZŠ a MŠ Hnojník se uskuteční
v termínu 
od 6. dubna 2020 do 20. dubna 2020.

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se v tomto termínu neuskuteční.
 • V letošním školním roce se k zápisu dostaví děti narozené v září až prosinci roku 2013, dále pak v lednu až srpnu roku 2014.
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 (školský zákon), v platném znění. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Způsob podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí si prosím vytiskněte a doručte vyplněnou na sekretariát školy těmito doporučenými způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky f8bkmu3)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (sekretariat@zshnojnik.com)
 3. poštou (Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník 120, 739 53 Hnojník)
 4. osobně (zákonný zástupce bez přítomnosti dítěte ve dnech 7. dubna, 8. dubna  a 14. dubna)
 • Uvedené způsoby doručení žádosti stanovilo výše uvedeným opatřením MŠMT.
 • Je zcela zřejmé, že možnost podat žádost datovou schránkou občana nebo e-mailem s elektronickým podpisem má patrně minimum rodičů, zůstává tedy způsob doručení doporučenou poštou nebo osobně.
 • Předpokládáme, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, nabízíme Vám nově možnost rezervace termínu a času.
 • Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude probíhat ve dnech 7. dubna, 8. dubna  a 14. dubna. Termín a čas si prosím zarezervujte v níže přiloženém kalendáři.

Rezervační kalendář (klikněte na odkaz):

https://www.supersaas.cz/schedule/mzshnojnik/zapis

 • V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu (ředitelka školy 727 946 227).
 • Ostatní uvedené způsoby podání žádosti je možné doručit v uvedeném termínu od 6. dubna do 20. dubna 2020.
 • Pokud by bylo podání žádosti učiněno jiným způsobem (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně (po telefonické domluvě 727 946 227).

Potřebné dokumenty :

 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 2. Zápisní list pro školní rok 2020-2021
 3. Rodný list dítěte – kopie
 4. Žádost o odklad (s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa)
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Motivační část zápisu

Jak již bylo uvedeno, motivační část zápisu byla uvedeným opatřením zrušena. Tato mimořádná situace je pro děti určitě zklamáním, jistě se na svůj velký den těšily. Nechceme je o tento zážitek připravit, proto po znovuotevření škol plánujeme uspořádání neformálního motivačního zápisu pro všechny přihlášené děti. Přichystáme pro ně různé zábavné úkoly a soutěže. Naši žáci v rolích pohádkových bytostí je provedou  školou a seznámí je s jejich paní učitelkou. O termínu Vás budeme včas informovat. Věříme, že dětem tak zpříjemníme vstup do nové školy a překonáme společně strach z neznáma.

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám svěřujete vzdělávání toho nejcennějšího ve Vašem životě – svého dítěte. Těší se na Vás

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců

 

Dokumenty ke stažení:

Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení a tisku zde a rovněž je lze vyzvednout ve vestibulu naší školy.

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Formát word

 

 

Formát pdf