Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

na základě opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 4. 2020 (č.j. MŠMT-15657/2020-1), proběhnou letošní zápisy k předškolnímu vzdělávání v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let věku.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je v souladu se školským zákonem stanoveno rozmezí  od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Hnojník 360 se uskuteční
ve dnech 5. –  6. května 2020 
(s výjimečnou osobní přítomností zákonných zástupců).

V ostatních termínech je zápis možný pouze dálkovým způsobem – viz níže.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy  (ID datové schránky f8bkmu3 – ve dnech 2. 5 – 15 . 5.2020),
 2. e-mailem s elektronickým podpisem (sekretariat@zshnojnik.com  – ve dnech 2. 5. -15. 5. 2020),
 3. poštou (Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník 120, 739 53 Hnojník – ve dnech 2. 5. – 15. 5. 2020),
 4. osobně (výjimečně, zákonný zástupce bez přítomnosti dítěte, ve dnech 5. a 6. 2020).
 • Uvedené způsoby doručení žádosti stanovilo výše uvedeným opatřením MŠMT.
 • Je zcela zřejmé, že možnost podat žádost datovou schránkou občana nebo e-mailem s elektronickým podpisem má patrně minimum rodičů, zůstává tedy způsob doručení doporučenou poštou nebo osobně.
 • Předpokládáme, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorech mateřské školy, nabízíme Vám nově možnost rezervace termínu a času (v rezervačním kalendář  viz níže nebo telefonicky na čísle 727 946 224).
 • Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude probíhat ve dnech 5. a 6. května, a to na základě rezervace termínu.

Rezervační kalendář (klikněte na odkaz):

https://www.supersaas.cz/schedule/mzshnojnik/Zapis_k_predskolnimu_vzdelavani

 • V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu (vedoucí učitelka p. Soňa Ottová, tel.  727 946 224).
 • Pokud by bylo podání žádosti učiněno jiným způsobem (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně (po telefonické domluvě 727 946 224).

Požadované dokumenty :

 1. Evidenční list
 2. Žádost o přijetí
 3. Čestné prohlášení o proočkování dítěte + kopie očkovacího průkazu.
 4. Rodný list dítěte – kopie (Pokud nemáte možnost pořídit si kopie, ofotíme Vám dokumenty při zápisu v mateřské škole.)
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Další informace:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (logopedická třída).

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vzhledem k mimořádné situaci není možnost, abyste se blíže seznámili s naší školkou, proto po znovuotevření škol plánujeme uspořádání neformálního setkání pro všechny přihlášené děti a jejich rodiče. Pro děti přichystáme různé zábavné úkoly a soutěže, seznámíme je s novým prostředím naší mateřské školy a s jejich paní učitelkou. O termínu Vás budeme včas informovat. Věříme, že dětem pomůžeme  k lepší adaptaci na nové prostředí.

Zatím si naši krásnou školičku můžete prohlédnout alespoň ve fotogalerii.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a těšíme se na společně strávené chvíle s Vašimi (našimi) dětmi 😊.

Soňa Ottová, vedoucí učitelka
a kolektiv zaměstnanců

Dokumenty ke stažení ve formátu doc:

 

Dokumenty ke stažení ve formátu pdf:

 

K nahlédnutí: