Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, proběhnou letošní zápisy k předškolnímu vzdělávání v květnu, a to bez přítomnosti dětí. Pokud se situace změní, rádi Vás přivítáme i s dětmi.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let věku.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je v souladu se školským zákonem stanoveno rozmezí  od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Hnojník 360 se uskuteční ve dnech 11. –  12. května 2021 (bez osobní přítomnosti dětí).

V ostatních dnech v rozmezí od 2. 5. do 16. 5. je zápis možný pouze dálkovým způsobem – viz níže.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy  (ID datové schránky f8bkmu3 – ve dnech 2. 5 – 16 . 5.2021),
 2. e-mailem s elektronickým podpisem (sekretariat@zshnojnik.com  – ve dnech 2. 5. – 16. 5. 2021),
 3. poštou (Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník 120, 739 53 Hnojník – ve dnech 2. 5. – 16. 5. 2021),
 4. osobně ( zákonný zástupce bez přítomnosti dítěte, ve dnech 11. a 12. 2021).
 • Uvedené způsoby doručení žádosti stanovilo MŠMT.
 • Je zcela zřejmé, že možnost podat žádost datovou schránkou občana nebo e-mailem s elektronickým podpisem má patrně minimum rodičů, zůstává tedy způsob doručení doporučenou poštou nebo osobně.
 • Předpokládáme, že většina rodičů podá žádost osobně. Aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorech mateřské školy, nabízíme Vám možnost rezervace termínu a času (v rezervačním kalendář  viz níže nebo telefonicky na čísle 731 492 971).
 • Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude probíhat ve dnech 11. a 12. května, a to na základě rezervace termínu.
                                                        11. května        9.00 – 15.00
                                                        12. května      12.00 – 16.00

Rezervační kalendář (klikněte na odkaz): Rezervace osobního podání žádosti

 • V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu (vedoucí učitelka p. Soňa Ottová, tel.  731 492 971).
 • Pokud by bylo podání žádosti učiněno jiným způsobem (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné ji do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně (po telefonické domluvě 731 492 971).

Požadované dokumenty:

 1. Evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem včetně vyjádření lékaře
 2. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání
 3. Rodný list dítěte – kopie (pokud nemáte možnost pořídit si kopie, ofotíme Vám dokumenty při zápisu v mateřské škole)
 4. Doklad totožnosti zákonného zástupce
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Další informace:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (logopedická třída).

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vzhledem k mimořádné situaci není možnost, abyste se blíže seznámili s naší školkou, proto po znovuotevření škol plánujeme uspořádání neformálního setkání pro všechny přihlášené děti a jejich rodiče. Pro děti přichystáme různé zábavné úkoly a soutěže, seznámíme je s novým prostředím naší mateřské školy a s jejich paní učitelkou. O termínu Vás budeme včas informovat. Věříme, že dětem pomůžeme  k lepší adaptaci na nové prostředí.

Zatím si naši krásnou školičku můžete prohlédnout alespoň ve fotogalerii.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a těšíme se na společně strávené chvíle s Vašimi (našimi) dětmi 😊.

Soňa Ottová, vedoucí učitelka
a kolektiv zaměstnanců

 

Dokumenty ke stažení ve formátu doc:

Dokumenty ke stažení ve formátu pdf:

Přílohy:

Podobné aktuality

Přejeme maminkám

Přejeme maminkám

Jé, copak je to za svátek? No přeci „Den matek“. Děti chtěly k „svátku matek“ maminkám přát a plnou náruč květů dát. A proto pro všechny maminky...

Publikováno
Láskovník

Láskovník

Oznamujeme našim dětem a jejich rodičům, že máme vedle naší školky strom LÁSKOVNÍK. Co to znamená? Měsíc květen – MÁJ, je lásky čas, slavíme v něm...

Publikováno
Provoz školy od 10. května

Provoz školy od 10. května

Vážení rodiče, milí žáci, konečně jsme se dočkali alespoň částečného návratu žáků do škol. Od 10. května 2021 je umožněna na základních školách...

Publikováno
Plán akcí – květen 2021

Plán akcí – květen 2021

Zápis do MŠ – 11. 5. a 12. 5. 2021 Fotografování dětí – 17.5. 2021 bližší informace budou upřesněny Tančí celá školka – 24. 5. 2021 akce na...

Publikováno