Žákyně 5. třídy Veronika Maníčková se zúčastnila se svým výtvarným dílkem „Moje dešťové jezírko“ celostátní výtvarné soutěže Ministerstva zemědělství ČR, ve které získala 1. místo. Součástí tohoto ocenění byla také digitální kamera, kterou spolu s drobnými dárky pro děti, jež se také soutěže zúčastnily, MZ zaslalo do školy. Cenu Veronice a dárky dětem ze školní družiny I., jejichž práce byly do celorepublikové soutěže také nominovány, předala zástupkyně školy Mgr. Irena Hencová. Dílka, která škola do soutěže zaslala, budou vystavena v Národním zemědělském muzeu (více na https://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/rok-2023/).

Když Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo téma výtvarné soutěže pro děti 1. stupně „Ctíme vodu – Zapoj se a ukaž, co umíš“, bylo rázem rozhodnuto, že se žáci naší školy do ní zapojí. Tématem vody, jejího významu pro život člověka, společnost i naši planetu jako celku, se totiž zabýváme dlouhodobě. Určité rozpaky vzbudilo jen zadání výtvarné techniky, kterou měly být práce dětí zpracovány. Tady měli žáci ukázat, co opravdu umí – šlo o techniku quilling, tedy tzv. ruličkování. To rozhodně nebylo snadné, naopak, vyžadovalo si nejen invenci, ale jak se ukázalo, především trpělivost, vytrvalost a schopnost uplatnit jemnou motoriku. Právě proto mnohé děti, které se rozhodly zúčastnit se soutěže, své práce nedokončily. Přesto mohlo proběhnout školní kolo soutěže, v němž uspělo šest prací. Jen jedno ale obstálo v konkurenci s výtvory dětí z dalších škol z celé republiky, bylo to „Moje dešťové jezírko“ Veroniky Maníčkové. Přesto musíme vyjádřit uznání našim pěti prvňáčkům, kteří se s vervou pustili do složitého a náročného zpracování svých návrhů. Dílka Adriany Šulíkové, Františka Pawlase, Anežky Vydrové, Kryštofa Lyska a Jaroslava Žáčka jsou zajímavá jak svým dovedným quillingovým zpracováním, tak myšlenkou, kterou vyjadřují, a bezesporu se ctí reprezentovala své tvůrce i naši školu.

Eva Fojtíková, školní knihovnice
Kateřina Malo, vychovatelka ŠD I.