Ředitelka Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník 120, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace,  podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve smyslu vyhlášky 14/2005 Sb., a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Hnojník 360, jejíž činnost vykonává výše uvedená škola.

 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání (PDF)

 

Vážení rodiče, velmi nás mrzí, že jsme nemohli vyhovět všem žádostem o přijetí, ale kapacita mateřské školy je bohužel omezená. Počet žádostí mnohonásobně převyšoval počet volných míst, a proto byla rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydána na základě předem stanovených bodových kritérií. V případě, že se místo v mateřské škole v průběhu školního roku uvolní, rádi vyhovíme žádosti o přijetí Vašeho dítěte v pozdějším termínu. O aktuálně volných místech se informujte na sekretariátu školy v měsíci září.

Děkuji za pochopení, s přáním pěkného dne

Mgr. Dagmar Tobolová
ředitelka Masarykovy ZŠ a MŠ