Adaptační pobyt žáků 6. ročníků

Adaptační pobyt žáků 6. ročníků

Adaptační kurz na Gruni
Ve středu 2. 9. 2020 se celkem 53 žáků z 6. ročníku společně se svými třídními učiteli a asistenty pedagogů vydalo na adaptační kurz do Starých Hamrů. Mnozí žáci přistoupili do 6. třídy do naší školy ze spádových škol mikroregionu Povodí Stonávky a tak cílem bylo, aby se žáci vzájemně seznámili, lépe poznali a vytvořili základ pro dobrý kolektiv. Společně s pedagogy dojeli na Visalaje autobusem, ubytování bylo zajištěno na Gruni v Domě sv. Josefa. V doprovodu svých třídních paní učitelky Zuzany Pyszkové, pana učitele Martina Gelnara a Iva Fišera se  vydali na šest kilometrů dlouhou cestu. Ač je na zádech tížily batohy s vybavením na třídenní pobyt, cesta všem příjemně ubíhala. Po zdárném dosažení cíle bylo toto krásné odpoledne  završeno soutěžemi a vzájemným poznáváním při hrách.

Ve čtvrtek se všichni probudili do studeného, ale krásného rána. Po vydatné snídani se všichni vypravili  na exkurzi po naučné stezce Bílý kříž a dostali se až k hranicím se Slovenskem. Odpoledne je čekala „finská stezka“ plná zajímavých a netradičních stanovišť.  Stezku pomohli připravit žáci 9. C pod vedením pana učitele Vítka Pyška, za což jim děkujeme! Šesťáci stříleli ze vzduchovky, naučili se pracovat s busolou, luštili text psaný „morseovkou“ a mnoho dalšího. Den byl zakončen večerním opékáním špekáčků u táboráku, kde nechyběla ani kytara a zpěv.
Na závěr pobytu v pátek proběhlo slavnostní vyhlášení výsledku „finské stezky“ a poté jsme se již vydali  na poslední tůru směrem k Visalajím a zpět do svých domovů. Adaptační kurz se po všech stránkách povedl, všichni si jej užili a jistě na něj budou rádi vzpomínat.  Nová přátelství tak mohou děti utužovat po celý rok nejen ve školních lavicích, ale i mimo školu.

Mgr. Zuzana Pyszková,

Na více fotografií z pobytu se můžete podívat zde: Fotogalerie “Adaptačního pobytu”

IMG_20200902_093910 IMG_20200902_145941 IMG_20200903_104847 IMG_20200903_105701 IMG_20200904_071113 IMG_20200904_100815 IMG-20200906-WA0007 IMG-20200906-WA0030