Žáci šestého ročníku prožili ve dnech 11. – 13. 9. 2023 adaptační pobyt v krásné beskydské přírodě nedaleko Visalají. Centrem veškerého dění se stala naše oblíbená horská chata Dům sv. Josefa na Starých Hamrech.

Program byl opravdu pestrý. První den jsme se zaměřili na hry, při kterých se děti učily spolupracovat a vzájemně komunikovat. Žáci se více poznali mezi sebou a také se svým novým třídním učitelem, který je bude provázet celým druhým stupněm. Druhý den nás čekal dopolední výlet na Bílý Kříž. Počasí nám přálo a panovala dobrá nálada. Vrcholem kurzu byla finská stezka, která prověřila vědomosti, fyzickou zdatnost, pevnou ruku při střelbě ze vzduchovky, ale také selský rozum. Před odjezdem jsme vyhlásili nejúspěšnější závodníky a rozdali diplomy a sladké odměny. Děkujeme SRPŠ za příspěvek 1.000,- Kč pro každou třídu.

Věříme, že nově navázaná přátelství přetrvají nejen po celé čtyři roky. Na adaptační pobyt budeme rádi vzpomínat a těšit se na další společné zážitky.

Mgr. Tereza Muroňová