Přelom léta a podzimu se u “Mravenečků” nesl ve znamení “babího léta”. Protože sama příroda nám nic ze svých kouzel prozatím nenabídla, požádali jsme rodiče dětí o spolupráci při výrobě jednoho ze symbolů babího léta – pavoučků. Tohoto úkolu se zhostili na jedničku. S dětmi vyráběli tatínkové, maminky, dědečkové, babičky, bratři a sestřičky.

Touto cestou jim moc děkujeme. Děti si to nejen s Vámi, ale i ve školce určitě užily. Nakonec jsme uskutečnili pavoučí závody s vyhodnocením. Děti tento týden ve školce zhodnotily usměvavým pavoučkem. Těšíme se na další spolupráci.

Vaše paní učitelky Jarmila Mecová a Denisa Dordová