V měsíci květnu jsme zahájili pilotní projekt literární soutěže v anglickém jazyce s názvem „Čtěme anglicky“. K zorganizování soutěže nás vedla snaha rozvíjet čtenářské kompetence a motivovat děti ke čtení anglických textů. Žáci měli za úkol přečíst knížku s názvem „One Day“ od britské autorky Helen Naylor. Knížka je zjednodušenou verzí, přizpůsobena úrovni B1. Žáci, kteří se do projektu přihlásili tak museli přečíst 48 stran anglického textu.

Do této dobrovolné soutěže se přihlásilo 26 žáků druhého stupně. Ve virtuální učebně na ně čekala elektronická kniha, na jejíž přečtení měli dva měsíce.

Dne 16. 5. 2024 proběh písemný kvíz, který prověřil znalosti textu. Poté ve čtvrtek 23. 5. 2024 proběhlo ústní kolo, do kterého postoupilo šest nejlepších žáků. Hodnotila se nejen znalost obsahu knihy, ale také názor žáků na literární postavy, vývoj děje a celkový názor na knihu.

Účastníci ústního kola dostali za umístění vedle jedničky i sladkou odměnu a vítězka, kterou byla Eliška Milichová, byla navíc oceněna vstupenkami do kina.

Všem děkujeme za vynaložené úsilí a vítězce gratulujeme!!!

Bc. Marcela Lackovičová