V posledním listopadovém týdnu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, její tématem byl Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.

Nejlepšími řešiteli jsou Anna Witosová (9. A), která získala 52 bodů z 60 možných, druhé místo obsadil Sebastian Jantoš (8. A) s 45 body a stupně vítězů doplnila Nela Zajoncová (8. C) se 44 body.

Blahopřejeme vítězům, ale velká pochvala a dík patří všem osmnácti zúčastněným.

Mgr. Lenka Plachtová