Ve prosinci 2022 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády na téma „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945 – 1992“, kterého se zúčastnili zájemci z řad 9. ročníku.

Žáci kromě faktografických znalostí, museli prokázat schopnost pracovat s textem, fotografiemi či mapou.

Nejlépe si vedla Simona Konečná z 9. A, která získala 1. místo a postupuje do okresního kola. Na 2. místě se umístila Ivana Przywarová z 9. B a 3. místo obsadila Karolína Labudová z 9. A.

Děkujeme za účast všem žákům a gratulujeme vítězům.

Mgr. Lenka Plachtová