Ve čtvrtek 22. června proběhla na naší škole již poslední soutěž, která byla pro školní rok 2022/2023 vyhlášena školním parlamentem. Soutěž nesla název “Den bez školních tašek, aktovek” a zúčastnit se jí mohli žáci jak 1. stupně, tak žáci 2.
stupně.
Pro tento den si žáci sami vybrali, v čem do školy přinesou své pouzdro, sešity, učebnice, svačinu a vše další, co běžně ve svých aktovkách nebo batozích nosí. Samozřejmě i tato soutěž má své vítěze. Porota nejlépe ocenila nápad Andriana Vitáska ze třídy 4.B, ze žáků na 2. stupni přišla s nejlepším nápadem náhradní aktovky Denisa Gavelčíková ze 7.D. Oběma vítězům gratulujeme a děkujeme všem žákům, kteří mile překvapili nejen svými originálními nápady, ale také jejich početnou účastí v soutěži.
Školní parlament