Dne 26. září se na naší škole konal již tradiční ročník Evropského dne jazyků. Cílem tohoto svátku je nejen propagovat jazykovou rozmanitost, ale také podporovat studium cizích jazyků. Básník a spisovatel Jan Vrba řekl: „Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“ Myslím, že právě tento citát vystihuje přesně myšlenku pořádání Dne jazyků u nás ve škole.

A jak jsme Evropský den jazyků prožili s dětmi na prvním stupni? Každá třída se vydala do odlišné evropské země. Zaměřili jsme se tentokrát nejen na samotný jazyk, ale také na kulturní odlišnosti, tradiční zvyky a především jsme pracovali s literárním textem pocházejícím právě ze zvoleného jazykového prostředí.

Naši nejmenší prvňáčci putovali s paní učitelkou k našemu západnímu sousedu, do Německa. Děti poslouchaly známou píseň Včelka Mája, a to jak v českém, tak německém jazyce vybarvovaly německou vlajku, naučily se dokonce některá německá slovíčka, pracovaly na plakátku a seznámily se s literární postavičkou Heidi, děvčátkem z hor. Z alpského prostředí, kde Heidi pobývala, se přesuneme k žákům druhé třídy, a to konkrétně do Chorvatska. Moře, mořská fauna a flora, typická chorvatská architektura, nádherné přírodní úkazy a místa. Mnohé děti již zemi navštívily s rodiči, proto do výuky mohly přinést suvenýry, mušle, oblázky, pohlednice, mince a další.. Děti pracovaly se známou chorvatskou bajkou Páv a kavka a poslouchaly skladbu dnes již světově známého violoncellisty Hausera. Třeťáčcci navštívili naše nejbližší sousedy, Slovensko. Děti tvořily slovenskou vlajku, poslechly si slovenskou hymnu a dověděly se její historickou spojitost s naší českou hymnou. Zhlédli krátký film o přírodních krásách slovenských Tater a získali informace ze života rostlin, které v horách rostou, stejně tak živočichů, kteří ve vysokohorské přírodě žijí. Děti pracovaly ve skupinách, zabývaly se slovenskými texty a vysvětlením některých slovenských výrazů. Třída 4.A cestovala do Polska. Děti měly možnost vidět, jaké kulturní a přírodní bohatství Polsko nabízí. Paní učitelka dětem představila významné polské osobnosti a nechyběla ani práce s literárním textem. K velké spokojenosti se děti těšily z polského tance mazurky, který se během dopoledne naučily. Žáci z třídy 4.B si pro Den jazyků vybrali jihoevropskou zemi Španělsko. Nahlédli opět do přírodních krás přímořských oblastí, dověděli se však také mnoho o španělských zvycích a kultuře. I čtvrťáci pracovali s textem, a to konkrétně o španělské přírodě a býčích zápasech. Děti se naučily také několik španělských slovíček. Pátá třída cestovala také za teplem. Vydala se do slunné Itálie. Děti pracovaly ve skupinách, tvořily koláž o italských zajímavostech, zhlédly příběh o Pinocchiovi a ve skupinách pak zodpovídaly na otázky k tomuto literárnímu příběhu. Své práce a plakátky pak prezentovali před třídou. Žáci se zaměřili na přírodní úkazy a místa, které Pinocchio během svého dobrodružství prošel.

Všechny třídy měly společnou aktivitu, kterým bylo výtvarné zpracování dané země a literárního příběhu. Práce dětí se opravdu vydařily a jejich výtvory poputují do celostátní soutěže Vícejazyčnost je bohatství.

Mgr. Petra Protznerová