U příležitosti oslav svátku Dne učitelů, který v letošním roce připadl na úterý 28. března, zorganizovali žáci naší školy tzv. „den naruby“.

Zástupci školního parlamentu předem informovali spolužáky na druhém stupni o možnosti zpestření tohoto svátku a výměně rolí mezi žáky a vyučujícím a dohodli se i s vybraným pedagogem. Ve výuce pak žáci aktivně převzali roli učitelů. Využili přitom jejich rad, odborných materiálů, vyhledaných zajímavostí a především vlastní snahu, nadšení a nápady.

Věříme, že žáci i učitelé si tento den užili nejen v rámci oslav svátku, ale také se zabavili a vychutnali si přátelskou atmosféru.

Školní parlament