V pátek 2. 12. 2022 se konal na naší škole od rána již tradiční „Den otevřených dveří“ a odpoledne “Vánoční jarmark”. Žáci – členové školního parlamentu prováděli během dopoledne hosty školou, kde pro ně byl v jednotlivých učebnách připraven zajímavý a bohatý program.

Hned v přízemí budovy se mohli v učebně fyziky návštěvníci přesvědčit, že „Fyzika a chemie nejsou nuda“. Vyzkoušeli si například sami vyrobit elektrický proud, práci s magnetem, elektrování těles i interaktivní práci se solárními roboty. Chemické pokusy se nesly v duchu „oheň, který nepálí“. Hosté měli možnost vidět utěrku, která nehoří, a růst faraonových hadů.

V učebně přírodopisu byly připraveny přírodovědné úkoly na téma „Příroda všemi smysly aneb přírodopis nás baví“. Děti i dospělí například určovali pomocí čichu a hmatu nejrůznější přírodniny, poznávali zvuky zvířat a také zkoumali mikrosvět s využitím mikroskopu.

Svou fyzickou zdatnost si návštěvníci prověřili v tělocvičně, kde byl přichystán posilovací kruhový trénink nebo překážková dráha, a síly pak nabrali v občerstvení s názvem  „Zlatá vařečka“, které připravili žáci naší školy spolu s vyučujícími ve cvičné kuchyňce.

Nejen děti, ale také dospělí se ve školních dílnách zúčastnili dovednostních soutěží. Vyzkoušeli si, jak co nejrychleji zatlouct hřebík, nařezat dřevo a našroubovat matice na závitové tyče. Hravou formou a ne pouze tvrdou prací si zde kdokoli mohl odzkoušet jednoduché dovednosti z pracovních činností. Svou zručnost i fantazii zapojili návštěvníci rovněž v „Kreativním světě“ a na „Vánočním workshopu“ při vlastnoruční výrobě vánočních ozdob a přáníček, které si pak odnesli s sebou domů.

Zábavná matematika v podobě tangramu, zápalkových hlavolamů, obrázkových rovnic či pavučiny potrápila nejednu hlavičku v učebně s názvem „Matematika vás baví“. A kdo má raději komunikaci v cizím jazyce, mohl si vyzkoušet „Angličtinu bez biflování“ v učebně cizího jazyka, kde byl připraven bohatý interaktivní program a písničky v anglickém jazyce.

Literárního ducha hosté rozvíjeli ve školní knihovně. Zde měli za úkol sestavit z náhodně vybraných slov dadaistickou báseň do tvaru vánočního stromečku. Vánoční tematice zůstali věrni i v hudebně, kde se drželi hesla „Dokud se zpívá, ještě se neumřelo“ a přivítali každého, kdo si rád zazpívá nebo jen vyslechne vánoční písničku.

K prohlédnutí byly určeny také další prostory školy, jako například učebna výpočetní techniky, školní družina, kmenové učebny jednotlivých tříd a jiné.

Odpoledne na “Den otevřených dveří” navazoval „Vánoční jarmark“ s nabídkou nákupu žákovských výrobků. Zde nešlo nenasát  vánoční atmosféru a neposedět s přáteli v minikavárničce u malého občerstvení.