Den Země je svátek, který má nám všem připomínat, že bychom měli o náš domov – Zemi – pečovat. 

Také v naší školce se malovalo, kreslilo, vyrábělo a vyprávělo o ochraně přírody a o naší modré planetě. Mluvily jsme s dětmi o nezodpovědném chování, jaké škody můžeme napáchat a jak vše napravit. 

V úterý 30. dubna děti ihned po příchodu do mateřské školy hlásily, že mají pracovní rukavice a kdy tedy už půjdeme něco „podnikat“. Za slunečného dne uklízely zahradu za vydatné pomoci starších kamarádů ze základní školy. Slavnostně jsme zasadili i tři nové švestky. Nejprve přišlo na řadu hnojivo, pak děti vložily do připravené jámy stromek, společnými silami zasypaly hlínou a vydatně zalily vodou svými konvičkami. Ještě si vysadily zeleninu do vyvýšených záhonků. Poté zaslouženě odpočívaly a hrály si na zahradě. 

Vztah k přírodě je v dětech pěstován po celý školní rok, kdy na pravidelných procházkách pozorujeme naše okolí. Určujeme druhy bylin a stromů, přemýšlíme o zákonitostech přírodních dějů. Všímáme si případných problémů spojených s životním prostředím a navrhujeme řešení, aby naše Země zůstala zdravá i pro příští generace. 

Iveta Vranayová