Dětské Radovánky…

Dětské Radovánky…

… se i letos vydařily, a to díky pěkným vystoupením dětí mateřské školy a žáků základní školy, jejichž taneční kreace se nesly v duchu “devadesátek”. Dobrou atmosféru a veselou náladu navodilo krásné slunečné počasí, vtipní konferenciéři, hojná účast diváků, chutné občerstvení a bohatý doprovodný program.

Velké poděkování patří všem našim zaměstnancům, rodičům, sponzorům a dalším nadšencům, kteří se zapojili do příprav a organizace celé akce. Obzvlášť děkujeme těm rodičům, kteří si našli čas a chuť přispět k hladkému průběhu celé akce, členům SRPŠ a níže uvedeným společnostem:

Služby Hnojník, o.p.s.

M+P, Prodej paliv a sypkých hmot, s.r.o.

Radegast Nošovice

Ranč Moncheri Hnojník

Na setkání v příštím roce se těší

žáci mateřské i základní školy, vedení  a zaměstnanci MZŠ a MŠ Hnojník