Na děti ve školce čekala tradičně netradiční mikulášská nadílka, které se mohli zúčastnit i rodiče. Ve středu 7. 12. 2022 za námi zavítaly dětem již známé – veverka Terka a myška Klárka s pohádkou „O Mikulášské košilce“. Děti byly okamžitě vtaženy do děje a s jiskřičkami v očích pozorně sledovaly divadélko. Postupně se v průběhu pohádky proměnila veverka v čertíka, myška v andílka a přišel za dětmi Mikuláš. Díky divadélku nebyl prostor pro strach ani slzičky, a tak děti za doprovodu klavíru zazpívaly písničku „Mikulášek zvoní, cinká“ a zarecitovaly básničku „Anděl seděl na obláčku“.

Za odměnu pak každý dostal mikulášskou nadílku v podobě ovoce i nějakých těch dobrot. Pevně věříme, že mají děti z divadélka s Mikulášem krásný zážitek a těšíme se na další společně strávené chvíle.

Zuzana Szlachtová