Ve čtvrtek 14.12.2023 nás v mateřské škole navštívilo divadlo Smíšek s pohádkou plnou vánočních písní, koled a tradic, která se jmenovala „Klofáčkovic Vánoce“. Celou pohádkou nás provázela babička Klofáčková a dědeček Klofáček, a protože byli zábavní a veselí jako celá jejich rodinka, moc jsme se společně nasmáli a pobavili.

Děkujeme divadélku, že nám svou vánoční pohádkou zpříjemnili adventní čas.

Monika Kučerová, učitelka třídy Sluníčka